com! Ainārs Knoks 31/07/2015
 
com! Aināra Knoka un S!K! Daugaviete jaun!taut! Annas Marijas Grotes kāzas

Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā pulkst. 15.00 notika kāzu ceremonija

Sveicam jauno ģimeni! 
com! Ainārs Knoks 24/06/2015
 
Jauni tautieši kuplā skaitā

Šī gada maijkomeršā Fraternitas Lettica tautiešu pulciņš palielinājies par 9 krietniem frāteriem.
Kopbilde ar priecīgu mūža oldermani 
com! Ainārs Knoks 20/06/2015
 
fil! Kaspara Sudara un s!k! Daugaviete taut! Katrīnas Pakšānes kāzas

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā (Klostera iela 2) plkst.16:00 notika laulību ceremonija.

Sveicam jauno ģimeni! 
com! Ainārs Knoks 21/03/2015
 
"Daži eiro daži" piedalās VII dziesmu festivālā un iegūst godalgotu 3. vietu.